کتاب هز ارگوهر- حدیث 951

درخواست حذف این مطلب


مولاعلی ع


951 «نَفَس المَرء خُطاهُ اِلى اَجَلِه»


 نفس کشیدن انسان گامهاى او 

بسوى مرگ است


    شود کوته عمر تو از هر نفس

    ترا غفلت از کار خود نیست بس

 ترا او کشاند بسوى هلاک‏

‏ نماند ى زنده در روى خاک‏

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف ز ائر