کتاب هزارگوهر- حدیث 842

درخواست حذف این مطلب


 مولاعلی ع842 «مِن عَلاماتِ الإِدبارِ مُقارَنَةُ الأَراذِلِ»


 به فرومایگان پیوستن از نشانه ‏هاى تیره روزى است


چو با نا ان یار و همدم شوى


سرانجام آشفته از غم شوى‏

 دل کند بر نگون بختیت‏

 چه حاصل ز اصرار و سر سختیت‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر